Info om smeder

Smed, är en hantverkare som tillverkar föremål av järn genom varm- och kallsmidning på ett städ. Smeder som specialiserade sig på smide av skor för hästar kallades förr hovslagare.

Järn ersatte brons för användning i verktyg och vapen i slutet av 2:a och 1:a årtusendet f.Kr., och från dess fram till den industriella revolutionen tillverkade smeder för hand de flesta järnföremål som användes i världen. Smedens väsentliga utrustning består av en smedja, eller ugn, i vilken järn värms upp så att det lätt kan bearbetas; ett städ, ett tungt, stadigt säkrat block med en stålyta på vilket järnstycket bearbetas; tång för att hålla järnet på städet; och hammare, mejslar och andra redskap för att skära, forma, platta till eller svetsa järnet till önskat föremål.

Smeder tillverkade en enorm mängd vanliga föremål som används i vardagen: spikar, skruvar, bultar och andra fästelement; skäror, plogbillar, yxor och andra jordbruksredskap; hammare och andra verktyg som används av hantverkare; ljusstakar och andra hushållsföremål; svärd, sköldar och rustningar; hjulfälgar och andra metalldelar för vagnar; eldstadsbeslag och redskap; spikar, kedjor och kablar som används på fartyg; och järnsmide, både funktionellt och dekorativt, som används i möbler och inom byggbranschen.

Smedens vanligaste sysselsättning var dock hovslageri. Vid hästskoning rengör och formar smeden först sula och kant på hästens hov med raspar och knivar, en process smärtfri för djuret på grund av hovens tuffa och nervlösa karaktär. Han väljer sedan en U-formad järnsko av lämplig storlek från sitt lager och värmer den glödhet i en smedja, modifierar dess form för att passa hoven, kyler den genom att släcka den i vatten och fäster den på hoven med spik.

De flesta städer och byar hade en bysmedja där man skodde hästar och reparerade verktyg, jordbruksredskap och vagnar. Smeder kom också att vara allmännyttiga reparatörer av jordbruksutrustning och andra maskiner på 1800-talet. Då var emellertid smidesarbetet redan på tillbakagång, eftersom fler och fler metallartiklar som tidigare tillverkats för hand formades i fabriker med maskiner eller tillverkade med billiga gjutprocesser. I den industrialiserade världen har till och med smedens grundpelare, hovslageri, minskat kraftigt i och med att hästar försvunnit från användning inom jordbruk och transporter.