Introduktion till smide

Förstå grunderna i smide

Är du redo att lära dig hur man börjar med smide? Här kommer vi att gå igenom exakt vad du behöver för att börja med smide, antingen i en smedja eller på din bakgård (det stämmer, du kan – med lite ansträngning – sätta upp din egen smedja hemma).

Låt oss börja med grunderna: Vad är smide och vad är en smed?

Vad är smide?

Smide är konsten att smida metall med hjälp av verktyg som en hammare och ett städ för att göra föremål, som gångjärn, spikar, hammare och mer. Det var vanligt före den industriella revolutionen när de flesta städer hade sin egen smedja, även känd som en ”bysmedja”. I slutet av 1800-talet minskade fabriker och massproduktion efterfrågan på smidda verktyg och produkter. Det återtog sin popularitet när smeder blev mer intresserade av att smida sina egna verktyg, och moderna smedskrån erbjuder stöd, utbildning och en känsla av gemenskap kring denna växande nisch. Konsten att smida och knivsmide i synnerhet, har fått ett uppsving de senaste åren. Industriella konstskolor arbetar för att öka tillgången till smedjor och utbildningsprogram och utställningar ger ytterligare intresse och förståelse för konstformen.

Vad är en smed?

En smed är en metallsmed som smider metall med hjälp av verktyg som en hammare och ett städ för att reparera och tillverka verktyg, prydnadsföremål, nyttoföremål med mera.

Snabb historia om smide

Smidesbranschen har förändrats kraftigt under de senaste 200 åren, från en nödvändig skicklighet till ett hantverk. Tiden före den industriella revolutionen var en guldålder för smide på grund av efterfrågan på metallarbete i nyutvecklade samhällen. Smeder skapade viktiga verktyg och produkter för att bygga hem och för transporter, som vagnar till hästar.

I slutet av 1800-talet möjliggjorde massproduktion snabbare och billigare tillverkade järnprodukter, vilket hotade smedernas verksamhet. Smeder började då fokusera sin uppmärksamhet på att sko hästar och reparera vagnar. I takt med att trähjul fasades ut blev smidda järnvagnshjul mer tillförlitliga för transport. Genom att ta fram sin expertis behöll smeder en prestigenivå som skickliga hantverkare inom transportbranschen.

Idag skapar moderna smeder hantverksarbete och håller traditionella tekniker vid liv. Grunderna för smide är i stort sett oförändrade under de senaste 200 åren, med några moderna förbättringar av framsteg inom verktyg, som krafthammare och vinkelslipar.

Under de senaste 20 åren har populariteten för hantverkstillverkade varor ökat. Smeder kan öka sin räckvidd utanför sina omedelbara samhällen genom en onlinenärvaro. Oberoende smeder är inte längre begränsade till antika restaureringar och renässansmässor och har befogenhet att sälja unika konstverk till kunder oavsett geografi.

Förstå grunderna för smide

Förstå grunderna för smide

Smide och hamring

Dessa är två grundläggande och väsentliga processer för att börja med smide. När du smider metall värmer du den i smedjan för att kunna hamra och böja den till önskad form. Smidestemperatur och hamringsprocesser beror på vilken typ av material du arbetar med och vilket föremål du planerar att skapa.

Riktning

Riktning är en viktig teknik inom smide och används för att göra din metall längre och tunnare. Du kommer att vilja använda din tång för att hålla nere din pjäs på städet och hamra på båda sidor för att förlänga längden.

Rubba

Att rubba är motsatsen till att rikta och används för att göra din metall tjockare och kortare. Detta kräver lite mer teknisk skicklighet än många andra smidestekniker. Processen kan vara svår att kontrollera och används i mer avancerade skeden av smide. Du kan värma den specifika delen av metallen i smedjan som du tänker forma, snarare än att värma upp hela biten i smedjan.

Böjning

För att göra en böj eller kurva i metallen, värm den och håll den över städhornet och slå den med en hammare för att göra din önskade kurva. Du kan strategiskt värma delar av din metall i smedjan innan du böjer den, istället för att värma upp hela din bit. Du kan också böja upp metaller genom att värma upp metallen och vända på stegen.

Stansning

Stansning använder ett stansverktyg för att göra hål i varm metall. Börja med att värma metallen, identifiera var du vill göra ett hål och hamra ditt stansverktyg mjukt på den avsedda platsen tills du känner motstånd från städet. Var noga med att inte slå för hårt, så att du inte skadar ytan på ditt städ.

Hur man börjar med smide

Det finns smidesskrån över hela världen, med många regionala och statliga smidesföreningar. Många gillen har lokala träffar, klasser och jobbträffar. Genom din lokala gemenskap av smeder kan du söka efter de klasser som är lämpliga för din nivå, lärlingsutbildningar, provisioner och mer.

Vanliga frågor om smide

Hur mycket pengar tjänar smeder?

Smeder som arbetar med att tillverka strukturell metall tjänar i genomsnitt 400 000 per år. Egenföretagande smeder kan göra mer eller mindre, beroende på hur mycket arbete de har och vad de tar ut som oberoende konstnärer.

Vad är det bästa sättet för att lära sig smide?

Smide kommer med sin del av risker och faror. Det säkraste och billigaste alternativet att lära sig smide är av en professionell smed i en klass.

Kan jag lära mig smide hemma?

När du väl förstår grunderna och har lärt dig av en professionell smed, är det möjligt att sätta upp din egen smedja hemma för cirka 5000 om du köper en begagnad utrustning.

Vad behöver du för att börja med smide?

Vi föreslår att du börjar med att lära dig av en professionell smed i en klass. När du väl har en förståelse för grunderna och säkerhetsåtgärderna kan du skapa din egen smedja hemma. Du kan samla ihop nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning, inklusive en smedja, städ, tång och hammare. Detta kan vara ett dyrt åtagande, så leta efter dessa verktyg som används på gårdsauktioner eller inom ditt lokala smidesskrå. Se till att alltid bära naturfiberkläder, skyddsglasögon, mask, handskar och hörselskydd när du arbetar i smidjan.

Är smide lätt?

Att börja smide kräver engagemang, tid och övning. Det är ett väldigt fysiskt hantverk. Om du precis har börjat med smide kan du utveckla ömma muskler och blåsor på händerna efter en lång dag med smide. När du väl har grunden och grunderna för smide nere borde det bli lättare.

Är smide farligt?

Vanliga faror med smide inkluderar ledskador och brännskador. Brännolyckor kan variera från lindriga till mycket allvarliga. Förutom brännskador på huden kan de heta gnistorna som flyger runt under hamrandet också vara extremt skadliga för ögonen. Följ säkerhetsreglerna för smide och bär alltid en lämplig säkerhetsutrustning. Eftersom smide är ett sådant fysiskt hantverk, se till att du tar det långsamt i början och ta en paus när det behövs. I mindre vanliga scenarier kan smeder också utveckla gasförgiftning och kemiska skador.