ässja konstsmide hammare smeder
smedja smide
smed
 

Blacksmith, blacksmithing and art metal |

| Smide, smeder och metallhantverk.

Artis Blacksmith's and Craft  |

| Konstsmeder och hantverkare.

Iron, Silver, Gold, Titan |

| Järn, Silver, Guld, Titan

Share knowlege with 2 000 members |

| Över 2 000 medlemmar att dela kunskap med

Forum with more than 15 000 entries |

| Forum med över 15 000 inlägg och artiklar

Gallery with more then 2 400 pictures |

| Galleri med över 2 400 bilder!

Membersmap |

| Medlemskarta

Chat with a Blacksmith |

| Chatta med en smed

Login |

| Logga in här

Register for membership (Free) |

| Registrera medlemskap (Gratis)

   
   

kunstschmiede, geländer, treppen, konsthantverk, gartentor, iron, trappa,g rind,gate , grindar, vindflöjel, lampa,restaureringutställning, skisser, ragnarök, järnsmidesboken, järnsmide, städ, hammare, beche, fjäderhammare, hetsa,välla, gesäll, mästersmed, stenkol, grindar, räcken, stål, hantverk, ljusstakar, gates, stairs, skyltar. Inom det rent tekniska smidet är man i stort sett hänvisad till att använda verktygen p?det konventionella viset alltefter deras konstruktion. Manuellt smide innebär att man smider för hand till skillnad från det maskinella smidet som utförs med luft- och fjäderhammare.Inom konstsmidet fordras av smeden en god portion fantasi och uppfinningsförmåga.Vid bedömning av konstsmide märker man snart om arbetet är utfört med bestämdhet och fasthet eller om det är vagt och obestämt. I det första fallet kan man märka att önskad effekt åstadkommits med ett fåtal slag, medan ett osäkert arbete kännetecknas av en mängd onödiga slag. Beteckningen " genomsmitt smide" skulle kunna st?för det rediga och bestämda smidet.Redan innan industrirevolutionen omvandlade Europa hade de länder som behärskade järnet som råvara ett stort försprång framför sinas konkurrenter, inte minst militärt. Att industrin började p?brittiska öarna, som var självförsörjande p?järn (och kol att elda med), är allts?ingen tillfällighet utan en självklar förutsättning för denna omvälvning i mänsklighetens historia.


 Ancient Trades Webring 

Hosted by
Rings @ anvilfire.com

<< Previous     Random     LIST     Next 5     Next >>